Privacy statement Marina Kamperland

Wij willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens
Marina Kamperland is een luxe jachthaven met 150 ligplaatsen, botenkraan en een overdekte winterstalling. Graag willen wij onze klanten informeren op de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
Marina Kamperland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we de beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat uw gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.
De persoonsgegevens die we verzamelen zijn: naam, mailadres, adresgegevens en telefoonnummers en de gegevens van uw schip met een kopie van uw verzekeringspolis.
Bij bedrijven verzamelen we ook de bedrijfsnaam en het BTW nummer.

De momenten waarop we je persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van een factuur en de nieuwsbrief. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren en onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we uw gegevens omdat het moet vanwege financiële en fiscale verplichtingen. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:
Uw informeren over de nieuwtjes in onze jachthaven.
Onze financiële administratie kunnen voeren zodat we kunnen voldoen aan onze financiële verplichtingen.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
Marina Kamperland verspreidt uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

1. U heeft het recht op een verzoek te doen op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
2. U heeft het recht van bezwaar. Dit betekent dat u uw kunt verzetten tegen het gebruik door Marina Kamperland van uw gegevens.
U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Marina Kamperland in algemene zin, zowel bij Marina Kamperland als bij Autoriteit persoonsgegevens.
Als u een verzoek doet, beoordeelt Marina Kamperland allereerst of uw verzoek in behandeling wordt genomen als we uw identiteit kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.
Als Marina Kamperland het verzoek in behandeling heeft genomen, is er een aantal situaties waarin het verzoek kan worden geweigerd. Marina kamperland zal bijvoorbeeld een verzoek moeten weigeren als er een verzoek wordt gedaan van persoonsgegevens van andere personen. Als Marina Kamperland het verzoek afwijst, wordt schriftelijk gemotiveerd waarom niet aan het verzoek wordt voldaan.
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrieven
We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze nieuwsbrief zodat we u kunnen informeren over alle activiteiten en nieuwtjes op onze jachthaven en omgeving. Dit kan gebeuren per post of e-mail. In iedere brief of e-mail is er een mogelijkheid opgenomen om zich af te melden voor deze vorm van communicatie.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over hoe Marina Kamperland omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan: info@marinakamperland.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Marina Kamperland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in het beleid.